• Status verduurzaming sportpark

  We gaan van start met het verduurzamingsproject van ons sportpark Buunerdrome en willen jullie op de hoogte brengen door een overzicht en planning zoals het er nu voorstaat. We houden hierbij nog wel even een slag om de arm vanwege eventuele veranderingen in levertijden en weersomstandigheden maar hebben goede moed dat we deze planning gaan realiseren.

  De planning zoals die nu voor ons ligt is als volgt:
  • De 3 stuks laadpalen met een dubbele aansluiting voor het opladen van auto’s worden omstreeks 15 januari geplaatst. De bekabeling door de bestrating naar de parkeerplaats zijn in de laatste weken van 2020 aangebracht door onze vrijwilligers.
  • De 166 stuks zonnepanelen worden door PowerField geleverd aan Aalbers die de montage volgens planning in februari gaat uitvoeren.
  • Het vervangen van de huidige binnenverlichting van het clubgebouw door LED-armaturen zal in de maanden januari/februari plaatsvinden.
  • De installatie voor de warmwatervoorziening voor de douches zullen door Aalbers in de maand februari gemonteerd gaan worden. De huidige warmwaterinstallatie gaat vervangen worden door 2 stuks 500 liter boilers die thermisch opgewarmd worden door de zonnepanelen. Eén van de huidige doorstroomgeisers gaat dan als een back-up geiser fungeren om pieken op te vangen.
  • De huidige veldverlichting armaturen worden volgens planning eind februari geheel vervangen door Philips LED-armaturen en dit wordt uitgevoerd door SportStroom.
  • Om het mogelijk te maken van een grootverbruik- naar een kleinverbruiknetaansluiting te gaan worden er 3 stuks batterijkasten geplaatst door IWELL. De accukasten gaan overdag dienstdoen om opgewekte energie van de zonnepanelen in op te slaan en ’s avonds de energie te gebruiken voor de LED-verlichting op de velden en het opwarmen van water voor de douches. De batterijkasten worden begin maart geplaatst nadat alle bovenstaande installaties zijn geplaatst en in bedrijf gesteld.
  • De laatste stap is dat IWELL een maand nodig heeft om de hele installatie met de beschikbare data optimaal in te regelen. Als laatste wordt de huidige grootverbruiknetaansluiting omgebouwd naar een kleinverbruiknetaansluiting.
  • En als het geheel volgens planning verloopt hopen we het hele project voor 1 april te hebben afgerond.

  Met de provincie, gemeente en PowerField zijn we in een klein comité aan het zoeken naar een starthandeling van het project en vanwege de huidige coronamaatregelen zal dit niet grootschalig opgezet kunnen worden. Buiten de coronamaatregelen om hebben we het idee opgevat om voor de starthandeling de jeugd een belangrijke rol hierin te laten spelen omdat zij veel en bewust met verduurzaming te maken krijgen in de toekomst.

  De startdatum hebben we gepland op zaterdagmorgen 23 januari. Hoe dit er uit gaat komen te zien is nog niet helemaal duidelijk maar hierbij willen we ons graag laten inspireren met ideeën vanuit de leden.
  Graag zien we ideeën tegemoet en kunnen ze mogelijk verwerken bij de starthandeling.

  We hopen op een voorspoedige planning van het project. 

  Met vriendelijke groet,
  Voorzitter vv Nieuw Buinen en projectbegeleider Verduurzaming sportpark
  Siert van der Laan