• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Taken leid(st)er

  Wees je er van bewust dat je het gezicht van de vereniging bent. In jouw voorbeeldfunctie let je tijdens een wedstrijd op je houding, je gedrag en je uitlatingen richten de tegenpartij of scheidsrechter. Behandel een ieder met respect, ook als je het niet eens bent met de beslissing van de arbitrage.

  Het nuttigen van alcoholische dranken voor, tijdens en gelijk na een wedstrijd is niet toegestaan.

  Roken is niet te verbieden, maar vanuit sportief oogpunt vinden wij het verstandig om het niet te doen voor, tijdens of gelijk na een wedstrijd.

  De kleding die de vereniging beschikbaar stelt, draag je voor, tijdens en na de wedstrijd om te laten zien dat je bij de begeleiding hoort.

  Taken:
   Communicatie m.b.t. speel- en vertrektijden afspreken met spe(e)l(st)ers en ouders.
   Bij uitwedstrijden inventariseren of er voldoende vervoer aanwezig is.
   Vanaf de O13 teams een grensrechter organiseren.
   Samen uit en samen thuis.
   Bij thuiswedstrijden ontvang je de tegenpartij en de scheidsrechter: je begeleid ze naar de kleedkamer en de staf koffie aanbieden.
   Wedstrijdformulieren digitaal invullen.
   Bij thuiswedstrijden doelen op en van het veld halen. Denk ook aan de hoekvlaggen.
   In de rust, ranja/thee verzorgen voor beide partijen (ca. 10 minuten vóór rust in de kleedkamers zetten).
   Het organiseren van het wassen van de kleding.
   Ná de wedstrijd zie je er op toe dat alle gedragen (vieze) kleding op de juiste manier (dus de sokken niet binnenste buiten) in plastic tassen komt. Alleen de shirts moeten wel binnenste buiten gedraaid worden i.v.m. beschadiging van de nummers/bedrukking tijdens het wassen.
   De inhoud van de tas blijven controleren op ontbrekende kleding of toebehoren.
   Controleer of de kleedkamers schoon worden achtergelaten. Bij thuiswedstrijden ook de kleedkamer van de tegenpartij controleren.
   Het bijwonen van leidersvergaderingen.
   Bij activiteiten en initiatieven georganiseerd door de vereniging spe(e)l(st)ers motiveren en aandragen die hierbij helpen om het tot een succes te brengen.
   Toezien op respectvolle communicatie in een eventuele groepsapp van het team of ouders.

  Tips:
   Bij de O11 en O9 teams is het van belang om te weten of kinderen worden afgezet of zelfstandig komen, wie de ouder/verzorger is en welke afspraken je hierover maakt.
   De vereniging heeft een ‘lief en leed pot’. Indien je daar een beroep op wilt doen, kun je dit kenbaar maken bij jouw coördinator.
   Jij bent een belangrijke schakel in het team en bij de ouders. Signalen die je krijgt, opmerkingen of suggesties, ga daar discreet mee om en meld dit bij jouw coördinator.

  Succes en veel plezier als begeleid(st)er van jouw team!!