• Technische Commissie

  De Technische Commissie behartigt met name de belangen van de (jeugd)voetballers binnen v.v. Nieuw Buinen, waarbij het streven o.a. is om het voetbaltechnische en tactische niveau van de elftallen te verhogen. 

  Daarnaast geldt dat het streven is om een betere aansluiting c.q. doorstroming van de elftallen te realiseren, een heldere, duidelijke  coordinatie en communicatie tussen de diverse trainers, leiders, spelers en bestuur en de continuiteit en uniformiteit in de werkwijze op het voetbaltechnisch vlak van de vereniging te handhaven c.q. verbeteren. Ook geldt dat inpassing van de jeugd bij de senioren op een verantwoorde wijze wordt uitgevoerd.

  De Technische Commissie is eveneens verantwoordelijk voor de teamindeling van de teams tot en met het begeleiding en ondersteunen van de trainers tijdens de trainingen en wedstrijden.

  Technische Commissie    
  Hoofd opleidingen Ronald Bos 06-53561604 | jeugdopleidingen@vvnieuwbuinen.nl
  Adviseur Voetbaltechnische zaken Loewi Piebes 06-12887594 | adviseur@vvnieuwbuinen.nl
  Technisch Coordinator Dames en Meisjes Alie Hulshof & Jacqueline Huiting 06-14571112 | tc-dm@vvnieuwbuinen.nl