• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Veilig sportklimaat vv Nieuw Buinen


  vv Nieuw Buinen wil een veilige, aangename vereniging zijn. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd.

  Gedragsregels NOC*NSF

  Iedereen die betrokken is bij de vereniging moet zich bewust zijn van de gedragsregels van het NOC*NSF. De regels voor sporters zijn hier te vinden: https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-sporters. Voor bestuurders, trainers en begeleiders zijn specifieke gedragsregels van toepassing.

  Verklaring Omtrent Gedrag

  Jeugdigen vragen bijzondere aandacht als het gaat om veilig opgroeien en ontwikkelen. Om risico’s op incidenten met jeugdigen te minimaliseren voert de vereniging een beleid, waarbij van vrijwilligers die teams van jeugdigen (onder 18 jaar) trainen dan wel coachen een verklaring omtrent gedrag wordt gevraagd. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een vereniging kan nemen om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers en coaches en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de club kunnen uitoefenen. Met deze verklaring toont de persoon aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

  vv Nieuw Buinen heeft zich aangemeld om in aanmerking te komen voor de regeling Gratis VOG. Het doel van deze regeling is het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van de vereniging.

  De vereniging zal na de beoordeling door het CIBG de VOG voor trainers en coaches aan teams met minderjarigen implementeren. Wanneer een vrijwilliger geen VOG wil of kan overleggen, kan de vrijwilliger binnen onze vereniging geen vrijwilligerstaak uitvoeren, waarbij hij/zij in rechtstreeks contact staat met leden jonger dan 18 jaar.

  Vertrouwenspersoon

  Grensoverschrijdend gedrag kan impact hebben op iemand en het is belangrijk om er niet mee te blijven lopen als het je overkomt. Heb je iets meegemaakt, probeer er over te praten met iemand die je vertrouwt. Mocht je liever met iemand anders praten, dan kan dit met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenscontactpersoon van vv Nieuw Buinen is mevrouw M. Plat. Zij is te bereiken via email vertrouwen@vvnieuwbuinen.nl. De vertrouwenscontactpersoon fungeert binnen de vereniging als eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst zo nodig door voor geschikte hulpverlening.

  Mocht je liever met iemand praten die geen enkele binding heeft met de vereniging dan kun je bellen of mailen met het Vertrouwenspunt Sport: telefoon 0900-2025590, email: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.