• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Taken train(st)er

  Wees je er van bewust dat je het gezicht van de vereniging bent. In jouw voorbeeldfunctie let je op je houding en gedrag tijdens een wedstrijd en je uitlatingen richten de tegenpartij of scheidsrechter. Behandel een ieder met respect, ook als je het niet eens bent met de beslissing van de arbitrage.

  Het nuttigen van alcoholische dranken gelijk na een wedstrijd is niet toegestaan.

  Roken is niet te verbieden, maar vanuit sportief oogpunt vinden wij het verstandig om het niet te doen voor, tijdens of gelijk na een wedstrijd.

  De kleding die de vereniging beschikbaar stelt, draag je voor, tijdens en ná de wedstrijd om te laten zien dat je bij de begeleiding hoort.

  Taken:
   Kwartier vóór aanvang van de training op veld aanwezig zijn, om de voorbereiding te kunnen treffen.
   Voor aanvang van de training start je met een goede warming up.
   Je bent verantwoordelijk voor het materiaal dat je gebruikt en je ziet er op toe dat het weer op de juiste plek komt te liggen waar het hoort.
   Indien je spelers van een ander team nodig bent voor een wedstrijd neem je contact op met de trainer van het betreffende team en daarna pas wordt de speler benadert.
   Bij gebruik van de doelen wordt er van je verwacht dat je die na de training terug zet op het doelenplein.
   Tijdens uitwedstrijden zorg je dat de shuttles en ballen mee komen.
   Tijdens thuiswedstrijden ben je medeverantwoordelijk voor een goede ontvangst van de tegenpartij en het voorzien van thee/ranja in de rust in overleg met de leider. Als het voetbalveld niet meer wordt gebruikt worden doelen en vlaggen opgeruimd.
   Controleer of de kleedkamers (en die van de tegenpartij) schoon worden achter gelaten.
   Het bezoeken van vergaderingen voor leiders/trainers.
   Klankborden en evalueren met je teamcoördinator en leider.
   Voor zaken die nu niet aan de orde geweest zijn en toch onduidelijk zijn vraag je de teamcoördinator om uitleg.

  De trainer is eindverantwoordelijk voor de opstelling, het wisselbeleid en de coaching. Uiteraard kan de samenwerking met een leider opgezocht worden indien gewenst.

  Jij bent een belangrijke schakel in het team en bij de ouder/verzorger. Signalen die je krijgt opmerkingen of suggesties, ga daar discreet mee om en meld dit bij jouw coördinator.

  Succes en veel plezier als train(st)er van jouw team!!