• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Het lidmaatschap geldt voor 1 volledig seizoen. Het seizoen gaat op 1 juli van een kalenderjaar in en eindigt op 30 juni van het volgende kalenderjaar. Indien u besluit om tijdens het voetbalseizoen uw lidmaatschap te beëindigen, dient u de contributie voor het gehele seizoen te voldoen. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 juni schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de volledige contributie voor de lopende verenigingsjaar verschuldigd. Overschrijving naar een andere vereniging wordt alleen geaccordeerd wanneer de verschuldigde contributie voldaan is. 

  Mondelinge opzeggingen gedaan bij de leider of trainer worden niet gezien als formele opzegging. 

  Ledenadministrateur: Eppo van der Laan

  Zuiderdiep 156

  9581 AX Nieuw Buinen

  Email: ledenadm@vvnieuwbuinen.nl