• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Jeugdbeleidsplan

  Binnen vv Nieuw Buinen wordt er gewerkt volgens het jeugdbeleidsplan. In dit plan staan de doelstellingen voor het technische beleid en daarnaast wordt aangegeven met welke middelen deze doelstellingen bereikt moeten gaan worden.

  Een belangrijk speerpunt is het verbeteren van de opleiding van de jeugd met het doel de doorstroming van de jeugd naar de seniorenafdeling te verbeteren. Dit zal de komende jaren de belangrijkste uitdaging blijven. Het zelf opleiden van de jeugd en een goed functionerende jeugdafdeling zijn immers van doorslaggevend belang voor het succes van de gehele vereniging op de lange termijn. Als we in dit jeugdplan spreken over junioren of pupillen, dan bedoelen we daar zowel jongens als meisjes mee. Het damesvoetbal is de laatste jaren flink gegroeid binnen de v.v. Nieuw-Buinen en daarom zijn wij van mening dat ook het dames- en meisjesvoetbal zowel een prestatiegerichte als een recreatieve insteek krijgt.

  Het plan zal voortdurend getoetst moeten worden aan de praktijk. Waar nodig zal het plan worden aangepast.
  Voor eenieder die binnen de vereniging betrokken is bij de (voetbal)technische zaken van de jeugd is dit plan de leidraad waarmee gewerkt wordt. De gestelde doelen kunnen alleen bereikt worden met de inzet en medewerking van alle betrokkenen binnen onze vereniging.

  Geschreven voor de jeugdafdeling van vv Nieuw Buinen,
  Kevin Koerts
  Nick Berends
  Tim van der Veen