• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Trainersvergoedingen

 • Voorwaarden en hoogte trainersvergoeding vv Nieuw Buinen

  Algemeen voor alle trainers en categorieën

  • Uitgangspunten
   • Is 1 trainer per team.
   • Het verzorgen van alle trainingen en begeleiding van de wedstrijden tijdens het gehele seizoen.
   • De vergoeding is gebaseerd op 1 trainer per team. Indien er meerdere trainers per team zijn wordt de vergoeding onderling verdeeld over het aantal trainers.
   • Indien trainers ook spelende leden bij onze vereniging zijn dan is men de normale daarvoor geldende contributie verschuldigd.
  • Niet gediplomeerd
   • Vergoedingen zie overzicht
   • Uitbetaling vindt plaats aan het einde van het seizoen en wordt – indien van toepassing – verrekend met nog openstaande contributie.
   • Trainers die al een vergoeding verkrijgen via een andere technische ondersteuning zijn uitgesloten van deze vergoeding. Indien er om welke reden dan een inhoudelijk verschil is dan zal het in overleg met bestuur besproken worden.
   • Bij tussentijds stoppen wordt de vergoeding naar rato over de actieve aantal maanden berekend en uitbetaald.
  • Gediplomeerd
   • Indien een trainer over een KNVB erkend trainersdiploma beschikt kan daar een extra vergoeding tegenover staan. Hoogte van deze vergoeding wordt per geval afgestemd in overleg met het bestuur.

  Keepertrainer Jeugd ongediplomeerd

  • Trainingen
   • Mogelijkheid tot 1 of 2 avonden per week training geven
   • Begeleiding tijdens wedstrijden niet noodzakelijk
   • Trainingstijden in overleg met HJO afstemmen
   • Uitgangspunt is minimaal 1 uur per trainingsavond

  Senioren gediplomeerd en ongediplomeerd

  • Trainers voor heren als dames.
   • Vergoeding voor hoofdtrainer, assistent-trainer, keepertrainer en verzorger t.b.v. het 1e elftal worden afgestemd in overleg met het bestuur.
   • Trainer overige senioren elftallen (2e, 3e, 4e, etc, elftal) wordt afgestemd in overleg met het bestuur.
   • Trainers 30+, 35+ en 45+ ontvangen geen vergoeding.

  Cursussen

  • De vereniging is bereid cursuskosten te vergoeden voor trainers die een opleiding willen volgen, hiervoor zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
   • Cursuskosten worden vergoed door de club of door de cursist betaald en gedeclareerd aan de club.
   • Reiskosten verband houdend met de opleiding zijn te allen tijde voor rekening van de cursist.
   • Cursist verplicht zich voor 2 of 3 voetbalseizoenen (afhankelijk van de te volgen cursus) aan de club te verbinden zonder een te ontvangen trainersvergoeding.
   • Indien cursist om welke reden dan ook tussentijds stopt met het trainerschap zal het cursusgeld evenredig moeten worden terugbetaald door de cursist aan de club.
   • Een trainersvergoeding wordt pas uitbetaald nadat de termijn van de overeengekomen verbintenis is verstreken. Er bestaat alleen recht op vergoeding als de cursist is geslaagd voor de betreffende cursus.

  Vergoedingen ongediplomeerde trainers.

  • Leeftijdscategorieën.
   • Vergoeding O8 t/m O12 (8x8 en 6x6) is
    • € 150,00 per seizoen.
   • Vergoeding O13 is
    • € 175,00 per seizoen.
   • Vergoeding O15 is
    • € 200,00 per seizoen.
   • Vergoeding O17 is
    • € 225,00 per seizoen.
   • Vergoeding O19 en O20 is
    • € 250,00 per seizoen.
   • Vergoeding jeugdkeepertraining 1 avond per week is
    • € 100,00 per seizoen.
   • Vergoeding jeugdkeepertraining
    • 2 avonden per week is € 150,00 per seizoen.