• Contributie

  Als amateurvereniging is vv Nieuw Buinen sterk afhankelijk van de financiële bijdrage van haar leden. Toch streven we er naar de contributie zo laag mogelijk te houden.

  Wat kost het om lid te zijn van vv Nieuw Buinen?

  Onderstaande bedragen gelden vanaf 1 juli 2019 en gelden voor het seizoen 2020/2021:

  Contributie spelend lid

   

   

  Spelend lid veldvoetbal senioren

  € 169,-

   

  Spelend lid veldvoetbal senioren 30+, 35+, 45+

  € 105,-

   

  Spelend lid veldvoetbal O19 & O17 junioren

  € 138,-

   

  Spelend lid veldvoetbal O15 & O13 junioren

  € 122,-

   

  Spelend lid veldvoetbal O11 & O12 pupillen

  € 117,-

   

  Spelend lid veldvoetbal O8 & O9 pupillen

  € 97,-

   

   

  Contributie niet spelend lid

   

   

  Steunend lid

  € 70,-

   

  Donateurs

  € 40,-

   

   

  Kledingfonds en wasgeld

   

   

  Eenmalige bijdrage kledingfonds bij aanmelding

  € 30,-

   

  Jaarlijkse bijdrage kledingfonds per lid

  € 21,-

   

  Jaarlijkse bijdrage wasgeld per lid

  € 25,-

   

  De contributie wordt in principe alleen via automatische incasso betaald. Wanneer u geen automatische machtiging aan de vereniging heeft verstrekt, dient u de contributie in 1 keer uiterlijk 30-11 van het lopende seizoen te betalen.

  Wanneer contributie betalen?

  De contributie wordt ieder kwartaal via automatische incasso wordt voor het seizoen 2020/2021 op onderstaande data geïncasseerd: 

  Run 1  -  per 1 september 2020
  Run 2  -  per 1 december  2020
  Run 3  -  per 1 februari     2021
  Run 4  -  per 1 april          2021

  De ledenadministratie houdt zich het recht voor enkele dagen af te wijken van deze data.

  Het is ook mogelijk om de contributie maandelijks te laten incasseren. Wanneer je dit wilt kun je contact opnemen met de ledenadministrateur Eppo van der Laan via ledenadm@vvnieuwbuinen.nl.

  Enkele bijzonderheden:

  • Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • Het jaarbedrag wordt afgerond op hele euro's.
  • Wanneer u een machtiging voor automatische incasso wilt afgeven neemt u contact op met de ledenadministratie.
  • U kunt per maand, per kwartaal (incasso) of per jaar betalen.
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie voor de lopende contributieperiode verschuldigd. In het geval er een incassomachtiging verstrekt was ontvangt u een eindafrekening die in 1 keer betaald dient te worden. 
  • Voor gezinnen met de laagste inkomens stelt de gemeente Borger Odoorn via het Sport en Cultuurfonds geld beschikbaar. Klik hier voor meer informatie. 
  • Voor gezinnen met de laagste inkomens uit de gemeente Stadskanaal wordt geld beschikbaar gesteld via Stichting Leergeld. Klik hier voor meer informatie.

  Heeft u vragen met betrekking tot de contributie? Dan kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie van vv Nieuw Buinen via:

  Ledenadministratie

  Eppo van der Laan

  ledenadm@vvnieuwbuinen.nl

  Overschrijvingen
  Een verzoek tot overschrijving dient via ons bij de KNVB te worden ingediend. De deadline hiervoor is 15 juni. Indien u naar een nieuwe vereniging gaat kunt u zich daar inschrijven, er komt automatisch een melding bij vv Nieuw Buinen. Een achterstand in contributiebetaling kan een reden zijn om een overschrijving te weigeren. Bij weigering bent u dan voor de nieuwe club niet speelgerechtigd. Wanneer u bij ons lid wordt en van een andere vereniging afkomstig bent is het voldoende om u aan te melden als lid bij vv MNieuw Buinen, er gaat automatisch een melding naar de oude vereniging.