• Contributie

  Als amateurvereniging is vv Nieuw Buinen sterk afhankelijk van de financiële bijdrage van haar leden. Toch streven we er naar de contributie zo laag mogelijk te houden.

   

  Wat kost het om lid te zijn van vv Nieuw Buinen?
  Onderstaande bedragen gelden vanaf 1 juli 2019 en gelden voor het seizoen 2021/2022:

   

  Contributie spelend lid Per seizoen
  Spelend lid veldvoetbal O7 t/m O10 (6x6) € 92,-
  Spelend lid veldvoetbal O11 t/m O12 (8x8) € 112,-
  Spelend lid veldvoetbal O13 t/m O15 (11x11) € 117,-
  Spelend lid veldvoetbal O16 t/m O19 (11x11) € 133,-
  Spelend lid veldvoetbal senioren 30+, 35+, 45+ (7x7) € 100,-
  Spelend lid veldvoetbal senioren € 164,-
     
  Contributie niet spelend lid  
  Steunend lid € 70,-
  Donateurs € 40,-
     
  Jaarlijkse bijdragen  
  Jaarlijkse bijdrage kledingfonds (wedstrijdshirt, -broekje, -sokken) per lid € 21,-
  Jaarlijkse bijdrage wasgeld per lid € 25,-
  Jaarlijkse bijdrage Sportlink € 5,-
     
  Eenmalige bijdrage kledingfonds bij aanmelding nieuw lid € 30,-

   

   

   

  De contributie wordt ieder kwartaal via automatische incasso wordt voor het seizoen 2021/2022 op onderstaande data geïncasseerd:
  De contributie wordt in principe alleen via automatische incasso betaald. Wanneer u geen automatische machtiging aan de vereniging heeft verstrekt, dient u de contributie in 1 keer uiterlijk 30-11 van het lopende seizoen te betalen.

   

  Wanneer contributie betalen?
  Run 1 - per 1 september 2021
  Run 2 - per 1 december 2021
  Run 3 - per 1 februari 2022
  Run 4 - per 1 april 2022

   

  De ledenadministratie houdt zich het recht voor enkele dagen af te wijken van deze data.

   

  Het is ook mogelijk om de contributie maandelijks te laten incasseren. Wanneer je dit wilt kun je contact opnemen met de ledenadministrateur Eppo van der Laan via ledenadm@vvnieuwbuinen.nl.

   

  Enkele bijzonderheden:
  • Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • Het jaarbedrag wordt afgerond op hele euro's.
  • Wanneer u een machtiging voor automatische incasso wilt afgeven neemt u contact op met de ledenadministratie.
  • U kunt per maand, per kwartaal (incasso) of per jaar betalen.
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie voor de lopende contributieperiode verschuldigd. In het geval er een incassomachtiging verstrekt was ontvangt u een eindafrekening die in 1 keer betaald dient te worden.
  • Voor gezinnen met de laagste inkomens stelt het Jeugdfonds Sport en Cultuur geld beschikbaar. Klik hier voor meer informatie. Binnen onze vereniging kunt u ook contact opnemen met Diane Goeree (diane@johnendiane.nl of 06-14355920) voor hulp bij de aanvraag of gewoon voor meer informatie. 

   

  Heeft u vragen met betrekking tot de contributie? Dan kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie van vv Nieuw Buinen via ledenadm@vvnieuwbuinen.nl

   

  Overschrijvingen
  Een verzoek tot overschrijving dient via ons bij de KNVB te worden ingediend. De deadline hiervoor is 15 juni. Indien u naar een nieuwe vereniging gaat kunt u zich daar inschrijven, er komt automatisch een melding bij vv Nieuw Buinen. Een achterstand in contributiebetaling kan een reden zijn om een overschrijving te weigeren. Bij weigering bent u dan voor de nieuwe club niet speelgerechtigd. Wanneer u bij ons lid wordt en van een andere vereniging afkomstig bent is het voldoende om u aan te melden als lid bij vv Nieuw Buinen, er gaat automatisch een melding naar de oude vereniging.