• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Contributie

  Als amateurvereniging is vv Nieuw Buinen sterk afhankelijk van de financiële bijdrage van haar leden. Toch streven we er naar de contributie zo laag mogelijk te houden.

   

  Wat kost het om lid te zijn van vv Nieuw Buinen?
  Onderstaande bedragen gelden vanaf 1 juli 2019 en gelden voor het seizoen 2023/2024:

   

   

  Contributie spelend lid Per seizoen
  Spelend lid veldvoetbal O7 t/m O10 (6x6) € 92,-
  Spelend lid veldvoetbal O11 t/m O12 (8x8) € 112,-
  Spelend lid veldvoetbal O13 t/m O15 (11x11) € 117,-
  Spelend lid veldvoetbal O16 t/m O19 (11x11) € 133,-
  Spelend lid veldvoetbal senioren € 164,-
  Spelend lid veldvoetbal senioren 30+, 35+, 45+ (7x7) € 100,-
     
  Jaarlijkse bijdragen spelend lid  
  Jaarlijkse bijdrage kledingfonds (wedstrijdshirt, -broekje, -sokken) per lid € 21,-
  Jaarlijkse bijdrage wasgeld per lid € 25,-
  Jaarlijkse bijdrage Sportlink per lid € 5,-
     
  Contributie niet spelend lid  
  Steunend lid € 70,-
  Donateurs € 30,-
  Trainingslid € 50,-

  De contributie wordt ieder kwartaal via automatische incasso geïnd. Voor het seizoen 2022/2023 op onderstaande data geïncasseerd.

   

  Wanneer contributie betalen?

  Run 1 - per 1 augustus 2023
  Run 2 - per 1 november 2023
  Run 3 - per 1 februari 2024
  Run 4 - per 1 mei 2024 

   

  De ledenadministratie houdt zich het recht voor enkele dagen af te wijken van deze data. 

   

  Wanneer u geen automatische machtiging aan de vereniging heeft verstrekt, dient u de contributie in 1 keer uiterlijk 01-09 van het lopende seizoen te betalen. 

   

  Enkele bijzonderheden: 

   

  • Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De volledige jaarcontributie is verschuldigd bij opzegging van het lidmaatschap na 1 juli.
  • Het jaarbedrag wordt afgerond op hele euro's.
  • Wanneer u een machtiging voor automatische incasso wilt afgeven neemt u contact op met de ledenadministratie.
  • U kunt per kwartaal of per jaar betalen.
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie voor het gehele contributiejaar verschuldigd. 
  • Voor gezinnen met de laagste inkomens stelt het Jeugdfonds Sport en Cultuur geld beschikbaar. Klik hier voor meer informatie. Binnen onze vereniging kunt u ook contact opnemen met Diane Goeree (diane@johnendiane.nl of 06-14355920) voor hulp bij de aanvraag of gewoon voor meer informatie.  

   

  Heeft u vragen met betrekking tot de contributie? Dan kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie van vv Nieuw Buinen via ledenadm@vvnieuwbuinen.nl

   

  Overschrijvingen
  Een verzoek tot overschrijving dient via ons bij de KNVB te worden ingediend. De deadline hiervoor is 15 juni. Indien u naar een andere vereniging gaat kunt u zich daar inschrijven, er komt automatisch een melding bij vv Nieuw Buinen met uw overschrijving. Een achterstand in contributiebetaling kan een reden zijn om een overschrijving te weigeren. Bij weigering bent u dan voor de nieuwe club niet speelgerechtigd.

   

  Wanneer u bij ons lid wordt en van een andere vereniging afkomstig bent is het voldoende om u aan te melden als lid bij vv Nieuw Buinen via het formulier op deze website, er gaat dan automatisch een melding naar de oude vereniging.