• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Vrijwilligerscommissie

  De vrijwilligerscommissie houdt zich binnen onze vereniging bezig met het werven van nieuwe vrijwilligers EN het behouden van de huidige vrijwilligers.

  Om onze vereniging voor iedereen toegankelijk te houden, is het van belang dat alle voorkomende taken door zoveel mogelijk mensen worden gedaan. Dit bevordert het  "wij"-gevoel dat wij zo belangrijk vinden. Als we met veel vrijwilligers zijn, hoeft iedereen maar een kleine taak te vervullen.

  Wij zullen zoveel mogelijk actief de contacten met vrijwilligers gaan onderhouden. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, horen wij dit graag van jullie. Ook tips zijn van harte welkom. Samen komen we verder.

  Graag willen we in de toekomst een duidelijk beeld krijgen van alle huidige en toekomstige vrijwilligers. Hiervoor willen we een databank gaan gebruiken. Ook zal er aan iedereen regelmatig gevraagd worden of men iets voor de vereniging wil doen en wat dat dan zou kunnen zijn.

  Een ieder die graag vrijwilligerswerk wil verrichten kan zich aanmelden bij iemand van de vrijwilligerscommissie of via een mail naar vrijwilligerszaken@vvnieuwbuinen.nl