• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Vertrouwenspersoon Marja Sportel

  3 okt 2022
  |
  • 0
 • vv Nieuw Buiinen wil een gezellige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Hierbij hoort onlosmakelijk ook een veilige omgeving.

  Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.

  Het bestuur heeft per heden een nieuw vertrouwenspersoon bij de vereniging aangesteld. Marja Sportel is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.

  Indien jij als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun jij contact opnemen met Marja. Zij heeft als ertrouwenspersoon hebben de volgende taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

  De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

  Heb je vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en weet je niet wat je er mee aan moet? Wordt je gepest of heb je te maken van ongewenst gedrag? Neem contact op met Marja, zij helpt je graag! 

  Je kunt Marja bereiken via vertrouwen@vvnieuwbuinen.nl of telefonisch via 06-11587419.