• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Update 5 van onze HJO

  10 jul 2023
  |
  • 0
 • Slot seizoen 2022/2023 
  Zoals in elk seizoen vinden er altijd veel gebeurtenissen plaats die verschuiving/vervanging van begeleiding door ziekte, langdurige blessures, etc. tot gevolg hebben. Het afgelopen seizoen was dan ook geen uitzondering. Toch moet gezegd worden dat we met z’n allen, door de schouders er onder te blijven zetten, een prima seizoen hebben gedraaid. Hier en daar moest vervanging geregeld worden doordat trainers noodgedwongen moesten stoppen vanwege werkzaamheden of dat de er ‘geen klik’ meer was. Ondanks minimale bezetting van het jeugdbestuur is het steeds gelukt vervangers te regelen, zodat er getraind kon blijven en wedstrijden werden gespeeld. Ook de carrouseltraining voor de onderbouw (JO8/9/10/11 en 12) verliep weer goed, met steeds een andere vorm zoal bijv. aannemen en verwerken van de bal, wellicht het allerbelangrijkste, waarop een voetballer kan trainen. Als je de bal niet kan aannemen, kan je hem niet verwerken en als je hem niet goed verwerkt kan de ander hem niet aannemen tenslotte.

  Intern begeleiden
  Voor komend seizoen zijn wij nog steeds op zoek naar trainers voor de jeugd. Helaas blijkt de wens om gediplomeerde trainers te krijgen een utopie. Derhalve is besloten dat HJO Martin Schuiling intern de trainers intensiever gaat begeleiden. Dit was reeds een feit, maar ging meer om de trainers bij de jongste jeugd. Inmiddels loopt dat prima, mede vanwege trainers die reeds een aantal jaren meedraaien. De nadruk komt meer te liggen op de ‘oudere jeugd’ (JO13/15/17/19). Veelvuldig is er overleg over de te geven training, passend bij de leeftijd en ook het coachen van de wedstrijd op de zaterdag, zal vaak behandeld worden. De juiste training met de trainer controlerend en corrigerend, waar nodig. Geen rijtjes met wachtende kinderen, die de trainer eerst aan moeten spelen, alvorens zij op doel mogen schieten. Je moet op zaterdag ook naar een medespeler overspelen en niet naar de trainer. Ook de coaching passend bij de leeftijden, gaat onder de loep. Er zijn op een moment van het missen van een kans door de spits tal van andere coachmomenten, buiten het hardop afvragen, hoe hij dat voor elkaar krijgt. De spits zal op dat moment geen verklaring hebben namelijk. De achterhoede kan ook ongewild in één keer 1 op 1 staan wat je niet wil! Bij de jongsten gaat het inmiddels crescendo, vanwege de prima begeleiding op dit moment. Mooie ontwikkeling voor komend seizoen is dat er een JO13 bij komt, zodat in elke leeftijdsklasse gevoetbald kan worden. Ook de trainingen voor de keepers lopen uitstekend en zal zich op (korte ) termijn ‘uitbetalen’. De keep/sters/ertjes zijn allen enthousiast over de gegeven training door de ervaren Derk Piebers en diens dochter, Vera.

  Analyseren
  Buiten het analyseren van de trainingen, zullen we ook meer wedstrijden gaan analyseren, rekening houdend met de leeftijdscategorieën. Het analyseren betreft dan eigen spelers. Individueel, per linie en per team zal dan bekeken kunnen worden, waar verbetering in aangebracht kan worden. Het betreft een aantal hoofdmomenten in de wedstrijd. Belangrijkste zijn, wanneer je de bal hebt en wanneer de tegenstander de bal heeft, plus de omschakeling daarbij. Uiteindelijk krijg je de nodige informatie, door de vele handelingen en gebeurtenissen die worden genoteerd. Analyseren is een eyeopener en komt tot feiten die vaak niet worden waargenomen tijdens het kijken van een wedstrijd. Bij analyseren gaat het vooral om techniek, inzicht en communicatie, ofwel; T.I.C.

  Verbeteren/Communicatie
  Ik kom er niet onderuit. Communicatie. Op zich een prima woord, als het ook op de juiste manier gebruikt wordt. Vaak wordt het woord gebruikt als er iets niet heeft plaatsgevonden. Soms komt er iets ter sprake tijdens een dialoog over voetbal en mist men iets. Ja hallo, dat is niet gecommuniceerd! Andersom bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid te informeren of het ook echt niet gecommuniceerd is en of het ook van belang is in de ogen van degene die had moeten communiceren… We zullen komend seizoen niet alleen overleg met trainers en leiders hebben, maar ook met jeugdspelers (spelersraad uit alle jeugdelftallen vanaf 013, bestaande uit 2, hooguit 3 spelers). Doel is om zoveel en snel mogelijk in te kunnen gaan op ‘klachten’, vragen en wensen uit de spelersgroepen. Ondanks de vele uren en goede wil die er door menigeen in gestoken wordt, zijn er ontzettend veel situaties, waar eerder op ingesprongen kan worden. Je kan niet iemands gedachten letterlijk lezen, maar wel van gedachten wisselen namelijk.

  Indelen
  Voor het nieuwe seizoen moet er weer opnieuw ingedeeld worden met betrekking tot teams/elftallen en de opgave van de gewenste klasse om in te spelen bij de KNVB. Vaak als het woord indelen is gevallen, volgt er discussie over wie in welk elftal moet spelen. Dit is een normaal gebeuren, omdat iedereen toch altijd weer benieuwd is of dat bij hem of bij haar past. Volgens de regels bij de KNVB moeten wij per leeftijdscategorie indelen. De KNVB deelt niet in op vrienden en vriendinnen helaas. Doordat bij voetbalverenigingen (ook bij vv Nieuw Buinen) wel eens een leeftijdscategorie wegvalt, krijg je soms een bijzondere verdeling van leeftijden in één elftal. Een jaar later komt het dan voor dat een speler/speelster een leeftijdscategorie moet overslaan om weer bij leeftijdsgenoten in te kunnen, terwijl een andere speler/speelster nog een jaar in dezelfde categorie mag spelen, hetzij met of zonder dispensatie. Soms gaat dit met frisse tegenzin of zelfs dreigen te stoppen of jammer genoeg zelfs stoppen met voetbal. Wij van het jeugdbestuur en jeugdopleiding begrijpen dit helemaal, maar zijn ook van mening dat je grenzen moet verleggen en ook nieuwe (voetbal)vrienden moet maken. Hoe vaak gebeurt het niet dat als je in gesprek komt met anderen dat dat best aardige, leuke mensen zijn! Over en aan de indeling is veel nagedacht, gesproken, veranderd, aangepast, gebeld, nog een keer gebeld, vergaderd, nog een keer vergaderd en een besluit genomen. Belangrijk voor alle leden is gewoon dat de leeftijdscategorieën gewaarborgd blijven. Indien er een gat valt, blijkt dit moeilijk te dichten en moeten jeugdspelers ongewenst een sprong maken naar een te hoge leeftijdscategorie en besluiten dan soms tot spijt van de vereniging waar ze zijn opgeleid en opgegroeid met vrienden en vriendinnen, om bij een andere vereniging te gaan spelen. Wij hopen op ieders medewerking als er op de zaterdag hier en daar ‘geleend’ moet worden, zodat de elftallen genoeg hebben om te voetballen. Het zal in het begin van de competitie voorkomen dat elftallen te veel spelers hebben en spelers moet thuislaten, In goed overleg kunnen spelers alsnog voetballen door met een ander elftal mee te doen. De jeugdafdeling van zowel de jongens als de meisjes gaan beide de goede kant op en dat willen we samen uitbouwen naar wellicht een hoger niveau en/of nog meer spelplezier!

  Activiteitencommissie
  vv Nieuw Buinen Leeft! Mooie slogan voor volgend seizoen. Er is een nieuwe commissie gevormd en daar zijn inmiddels een paar leuke initiatieven uit ontstaan. Vele zullen volgen, waaronder een open dag in het begin van het seizoen en een familiedag aan het einde van het seizoen. Tips of ideeën nemen wij ook uiteraard graag aan.

  Seizoen 2023/2024
  Tot slot; vele gesprekken zijn geweest en vele zullen volgen. Belangrijk is dat we in gesprek blijven. Daar staan wij voor open en zijn altijd bereid in gesprek te gaan. Vaak is het gelukt om tot een oplossing of tot een compromis te komen. Helaas is het ook wel een niet gelukt. Dat maakt ons echter niet tot vijanden wegens meningsverschil. Wij praten liever met u dan over u en gaan er van uit andersom ook. Het tentenkamp voor de jeugd t/m 015 op 1 en 2 juli was een succes. Ook voor het seizoen 2023/2024 komen er buiten het voetbal om, voor alle leeftijden weer een aantal leuke activiteiten op de kalender. Check hiervoor vooral regelmatig de site van de vv.

  Fijne vakantie!


  Sportieve groet,
  Martin Schuiling, Hoofd Jeugdopleiding