• Uitslag stemming Verduurzaming sportpark

  17 nov 2020
  |
  • 0
 • Recent hebben we iedereen geïnformeerd over het plan om het sportpark te verduurzamen. Hiervoor hebben wij een publicatie verspreid en had men de mogelijkheid om over hierover te stemmen. Ook werd er een voorlichtingsavond georganiseerd die bezocht is door 12 geïnteresseerden. Tijdens deze avond was er de mogelijkheid om vragen te stellen, werd er een toelichting gegeven op de investeringen en wat dat voor de club zou betekenen.

  Alle leden konden online tot 12-11-2020 hun stem uitbrengen en daar is veel gebruik van gemaakt. De stemmen zijn inmiddels geteld en wij willen de uitslag graag delen:

  VOOR: 119 personen
  TEGEN: 9 personen

  Een grote meerderheid is dus akkoord met het voorgestelde plan en daarom heeft het bestuur besloten om projectleider Siert van der Laan opdracht te geven om het gepresenteerde projectplan Verduurzaming sportpark verder uit te gaan werken.

  We zullen iedereen via onze site op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.