• vv Nieuw Buinen is op zoek naar een Hoofd Jeugdopleiding (HJO).


  Voetbalvereniging Nieuw Buinen is een club in beweging en wil de komende jaren een fundament leggen voor het technische beleid en blijven “investeren” in de jeugd met als doel de kwaliteit door de gehele vereniging heen te verhogen. We zoeken een enthousiaste en gedreven HJO die ons de komende jaren gaat helpen het technisch beleid te ontwikkelen en te implementeren.

  Ben jij de trainer (HJO) die met naast voetbaltechnische kennis ook beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bereid is samen met de technische commissie de schouders er onder zetten dan zien we je reactie graag tegemoet. Qua financiële vergoeding kun je uitgaan van een bij de functie passende waardering

  Ben je geïnteresseerd in deze functie stuur dan een mail met je CV en motivatie naar voorzitter@vvnieuwbuinen.nl of neem contact op met Siert van der Laan (voorzitter vv Nieuw Buinen, 06-12343607)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Functieomschrijving en taken Hoofd Jeugdopleiding:

  Invullen van de functie:
  De HJO gaat zich primair richten op het ontwikkelen van het jeugdvoetbal beleid, het jeugdvoetbal beleid implementeren en bewaken en zich richten op het voetbaltechnisch kader. De HJO is samen met de jeugdcoördinatoren verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van alle trainers. Bij voorkeur minimaal in het bezit van het TC3- diploma (UEFA C).

  Taken en verantwoordelijkheden:
  • Het ontwikkelen en bewaken van de rode draad binnen de jeugdopleiding;
  • Een betere doorstroom ontwikkelen van de jeugd naar de senioren;
  • Het ontwikkelen, aansturen en zorgdragen voor behoud van (jeugd)trainers;
  • Het actief uitdragen en (jeugd)trainers actief begeleiden;
  • Werken aan een veilig en sportief ontwikkelingsklimaat;
  • Bezoeken van wedstrijden en trainingen;
  • Het verzorgen van de teamindeling in samenwerking met de jeugdcoördinatoren.

  Communicatie
  • Frequent overleg met de jeugdcoördinatoren;
  • Frequent overleg met de (jeugd)trainers;
  • Deelname aan de TC vergaderingen;
  • Het bespreken van de ontwikkelingen van de (jeugd)trainers en jeugdspelers;

  Profiel HJO
  • Heeft ervaring in het begeleiden en beoordelen van trainers en spelers;
  • Heeft ervaring in bewaken en uitdragen van een jeugdplan;
  • Is in staat om voortgangsgesprekken te voeren en vervolgstappen in gang te zetten;
  • Enthousiast, inlevende en communicatief vaardige persoonlijkheid met oog en begrip voor de aard en omvang van jeugdvoetbal bij vv Nieuw Buinen;
  • Kan de visie en beleid vertalen in praktische en pragmatische acties;
  • Een sportief voorbeeld voor de jeugd;
  • Is bereid om minimaal twee trainingsavonden en een (dagdeel) zaterdag aanwezig te zijn