• Corona update vv Nieuw Buinen

  13 apr 2020 Beheerder
  |
  • 0
 • Beste leden, sponsoren en vrijwilligers vv Nieuw Buinen.

  Het Corona-virus en de daarop genomen maatregelen door de overheid hebben enorme impact op het dagelijks en sociale leven van ons allemaal. Het is uiteraard van groot belang dat dit virus onder controle gehouden wordt en uiteindelijk verbannen. Daarom zijn de maatregelen vanuit de overheid uiterst begrijpelijk en zullen ook wij hier navolging aan moeten geven. Inmiddels is duidelijk geworden vanuit de KNVB dat er op amateurniveau niet meer gevoetbald gaat worden en daarmee het seizoen 2019-2020 voorbij zal zijn.

  Dit is voor jullie, als leden, maar ook voor de vereniging een forse tegenvaller. Echter is het belangrijk dat we met zijn allen deze crisis zo snel mogelijk te boven komen.

  Het bestuur heeft door de crisis en maatregelen niet even vaak kunnen vergaderen als gewenst maar heeft toch een aantal zaken besproken die we ook graag met jullie willen delen. We hebben als bestuur een aantal maatregelen en besluiten genomen in, naar onze mening, het belang van de vereniging en haar leden.

   

  Steunmaatregelen extern

  De KNVB heeft besloten dat deze maanden geen bondsgeld geïncasseerd gaat worden. De vereniging kan een beroep doen op de door de regering ingevoerde noodmaatregelen. Deze zullen wij dan ook aan gaan vragen.

  Ook zijn er vanuit de overheid, NOC*NSF, KNVB en ING steunende maatregelen en acties opgestart. Wij zullen de ontwikkelingen en mogelijkheden die op ons van toepassing zijn in de gaten houden en waar nodig op in springen.

  Horeca/kantine

  Doordat er momenteel geen activiteiten plaats vinden op en rond de club zijn de inkomsten op het gebied van horeca en kantine gedaald naar nul. Dit is voor de club een van de belangrijkste inkomstenbronnen en daarom een flinke aderlating.

  We hebben dan ook enige maatregelen getroffen om de kosten zo laag mogelijk proberen te houden, namelijk:

  -          Energiebesparing middels het uitzetten van verwarming, koel en vries apparaten.

  -          De bederfelijke goederen zijn zoveel mogelijk verkocht.

  Ledencontributie

  Wij hebben besloten om de incasso van de ledencontributie vooralsnog door te laten gaan. Omdat we als club een onzekere periode tegemoet gaan vragen we jullie als leden hier begrip voor te hebben. Samen moeten we ervoor zorgen dat de club haar leden na de crisis ook weer kan verwelkomen en onze gezamenlijke passie weer op kunnen gaan pakken. Met zijn allen kunnen we zorgen dat we zo goed mogelijk uit deze crisis kunnen komen. Dit besluit hebben we niet alleen genomen op het advies van de KNVB maar ook omdat inkomsten zeker in deze tijd maar ook voor de toekomst erg van belang is.

  Na de crisis

  We willen als bestuur en vereniging ook graag vooruitkijken. Mocht er versoepeling van de maatregelen plaatsvinden op 28 april of daarna dan willen we kijken naar de mogelijkheid om activiteiten te organiseren of trainingen/wedstrijden te spelen. Hiermee kunnen we samen de resterende periode tot aan het nieuwe seizoen overbruggen. Maar zoals gezegd…. Dat is uiteraard afhankelijk van het besluit dat de overheid neemt.

  Seizoen 2020/2021

  De leden van de technische commissie blijven in deze periode zeker niet stilzitten. Zij zijn deze weken druk met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Zo zijn ze aan de slag gegaan met de teamindelingen voor het aankomende seizoen en proberen ze de trainersstaf van de jeugd en senioren vroegtijdig compleet te krijgen.

  Kleding

  We hebben besloten de teamkleding vroegtijdig in te gaan nemen wanneer verenigingen hun toernooi, waar teams van onze club voor aangemeld zijn, moeten annuleren. Op deze manier kunnen we inventariseren of er eventueel nieuwe kleding besteld moet worden en kunnen we de kleding klaarzetten voor het aankomende seizoen. Wanneer en hoe de kleding ingeleverd zal gaan moeten worden wordt nog gecorrespondeerd met de betrokken begeleiding.

   

  Wij hopen met dit bericht onze leden, sponsoren en vrijwilligers goed op de hoogte te hebben gebracht van de huidige ontwikkelingen en stand van zaken m.b.t de club.

   

  Als er vragen, opmerkingen en/of suggesties zijn over bepaalde zaken, aarzel dan niet en neem dan contact op met de persoon die daar over gaat.

  Op de website van de club, www.vvnieuwbuinen.nl ,staat de volledige organisatie weergegeven met de bijbehorende contactgegevens.

   

  Wij hopen uiteraard dat al onze leden, sponsoren en vrijwilligers gezond mogen blijven en dat we elkaar snel weer ontmoeten op de club om weer te genieten van onze gezamenlijke passie.

   

  Samen komen we deze crisis door!

   

  Bestuur v.v. Nieuw Buinen