• Beste leden en/of ouders/verzorgers van leden, 

  Hierbij willen wij u uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van voetbalvereniging Nieuw-Buinen die zal plaatsvinden op maandag 23 december om 20.00 uur in de kantine van sportpark Buunerdrome. De algemene ledenvergadering is voor alle leden van 16 jaar en ouder, of een vertegenwoordiger(s) van leden jonger dan 16 jaar.  De inloop is vanaf 19.45 uur. 

  Agenda:

  1.      Opening

  2.      Ingekomen stukken 

  3.      Notulen algemene ledenvergadering 28 november 2018. 

  4.      Jaarverslag 

  5.      Jaarverslag financiële zaken 

  6.      Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 

  7.      Mededelingen en voorstellen 

  8.      Bestuursverkiezing 

  9.      Benoeming (ere of lid van verdiensten) en leden 25 jaar lid

  10.    Rondvraag  

  11.    Sluiting 

  Kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden bij de huidige bestuursleden tot een half uur voor de vergadering.  

  Graag verwelkomen wij u maandag 23 december. 

  Sportieve groet, 

  Het bestuur van VV Nieuw-Buinen