• Agenda algemene ledenvergadering 2020

  28 okt 2020
  |
  • 0
 • AGENDA
  Algemene ledenvergadering


  Datum: vrijdag 27 november 2020
  Reservedatum (alleen bij voldoende aanmeldingen): maandag 30 november 2020
  Locatie: Kantine Buunerdrome vv Nieuw Buinen
  Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

   

  1.     Opening en welkom door voorzitter a.i..

  2.     Notulen vorige vergadering

  3.     Verslag penningmeester

  4.     Verslag kascontrolecommissie

  5.     Verkiezing kascontrolecommissie

  6.     Voorstel begroting      

  7.     Verkiezing bestuursleden

  -      Aangemeld hebben zich:

  • Siert van der Laan
  • Jeroen Wolgen
  • Jacqueline Huiting
  • Cindy de Vries

  -      Aftredend en niet kiesbaar:

  • Erik Bos (algemeen bestuurslid)
  • Erik Kuipers (jeugdvoorzitter)

  8.     Korte stand van zaken energieprogramma

  9.     Jubilarissen

  10.    Rondvraag

  11.    Sluiting

  Alles onder voorbehoud en in overeenstemming met geldende coronamaatregelen.

  AANMELDEN

  Wij vragen u uw naam te vermelden en met hoeveel personen (uit uw eigen gezin) u komt.